انتخاب زبان:

ماشین کاری

  • ساخت قطعات صنعتی از مرحله طراحی تا اجرا
  • خدمات ماشینکاری CNC
  • خدمات مشاوره در زمینه های  متالورژیکی - طراحی و روش ساخت قطعات
  • مهندسی معکوس و تهیه نقشه های ساخت با استفاده از نرم افزارهای خاص